Giới thiệu

TEM CHỐNG HÀNG GIẢ
MẨU TEM CHỐNG GIẢ CỦA SANTA ĐÃ ĐƯỢC CỤC SHTT VIỆT NAM CẤP CHÚNG NHẬN ĐỘC QUYỀN VỀ THIẾT KẾ KIỂU DÁNG THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VN..!

TEM CHỐNG HÀNG GIẢ ĐÃ ĐƯỢC CÁC BỘ NGHÀNH LIÊN QUAN CẤP PHÉP LƯU HÀNH VÀ ĐƯỢC SỬ DỤNG TRÊN TẤT CẢ CÁC SẢN PHẨM CỦA SANTA..!

Các bài khác